MO 26.8. 17:30
DI 27.8. 9:30, 18:00, 20:00
MI 28.8. 18:00
DO 29.8. 9:30, 18:00, 20:00
FR 30.8. 18:00
SA 31.8. 9:30 ☘️Peter

MO 2.9. 17:30
DI 3.9. 9:30, 18:00, 20:00
MI 4.9. 18:00
DO 5.9. 9:30, 18:00, 20:00
FR 6.9. 18:00
SA 7.9. 9:30 ☘️Peter

Adho Mukha Badda Konasana